4. Arkivet

Arkivbyggnaden uppfördes 1882 för barnhusets handlingar. Det är en åttkantig byggnad av handslaget rött och gult tegel. För att vara brandsäker uppfördes den friliggande på berg och saknade värme och belysning.
1996 restaurerades arkivbyggnaden. Den inrymmer idag 55 hyllmeter med arkivmaterial. Däribland barnhuslängder och samtliga elevansökningar.

Genom att studera dokumenten kan man få veta var pojkarna kom ifrån, vilka yrken fäderna hade och vilka yrken pojkarna fick efter skolan.
Intyg från präst och barnets lärare skulle finnas med i ansökan som en garanti för att pojken hade tillräcklig studiebegåvning. I arkivet finns även brunnsjournaler med uppgifter om badgäster som skrev in sig under badortens glansdagar. Här finns kungligheter som Karl XIII, kronprins Karl Johan och drottning Hedvig Elisabeth Charlotta.

 

 

Läs om gossen Sven Albert Nordström

Ibland händer det att barn blir tillfälligt föräldralösa som i detta fallet:
Från ansökan för gossen Sven Albert Nordström från Marstrand låter det så här:

” Att för mordbrand häktade och dömde guldsmeden J.E Nordström från Marstrand och hans hustru Johanna Carolina Olsson äga barnen Victor, Ingeborg, Sven Albert och Wahlborg som alla befinna sig alldeles utblottade och fullkomligt medellösa efter föräldrarnas olycka, af hwilka för sonen Sven Albert Wilhelm född 1861 och är vaccinerad, sökes inträde på Gustafsberg barnhus och lägger detta ärende ömmande på Directionens wälvilja, att om möjligt är lemna bifall till denna ansökan, för denna wälartade gossen.

Betygas af Marstrand, 9 december 1869

P.O Landberg”

Genom att barnens förmyndare, läkare och kyrkoheden i Marstrand intygar att gossen är lämplig för antagning får Sven Albert Nordström börja som gosse nr. 465 på Gustafsbergs barnhus den 18 juli 1871.

 

Klicka på brevet för att läsa ansökan för Sven Bertil från förmyndaren till Direktionen för Gustafsbergs barnhus.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

För den vetgirige läsaren finns det mer läsa om mordbranden i Marstrand 1869:
http://tidningar.kb.se/4112678/1869-09-15/edition/0/part/1/page/3/?q=brand%20marstrand&from=1869-01-01&to=1869-12-31 

We can not offer you a translation at the moment, we recommend that you use google translate (https://translate.google.com).
Copy/paste the text into the translation box.
Sorry for the inconvenience this may have caused you. 

           

  Gustafsbergsstiftelsen, Gustafsberg 413, 451 91 Uddevalla  |  +46 (0)522-152 00  |  info@gustafsberg.se