11. Ettan


Ettan är huset tv. i bild.
Foto: Maria Lundbäck, Bohusläns museum

Ettan uppfördes på 1790-talet som kontor och bostad för varvsbyggmästaren.  
Huset blev bostad för sommargäster på 1820-talet. Sannolikt användes det som familjebostad av barnrika badgäster med eget hushåll.
Verandan, ett ”måste” på sommarhus, tillkom i slutet av 1800-talet. 
Amanuensen Bror Emil Hildebrand besökte Gustafsberg sommaren 1836. Året därpå utnämndes han till riksantikvarie. Han skrev detaljerade brev från sin vistelse till svägerskan Ebba Hildebrand.
Tillsammans med några andra badgäster införde Hildebrand så kallad brunnsrätt. Det var en parodi på de seriösa förhandlingar i ordningsmål som ägt rum vid brunnsrätten i Medevi brunn på 1700-talet.
På Gustafsberg sommaren 1836 var brunnsrätten ett sällskapsnöje, där man fick böta för olika förseelser, som till exempel att dricka mjölk i tid och otid!

Tebjudning på Skvallertorget. Tidigt 1900-tal.  
Foto: Maria Lundbäck, Bohusläns museum.
 

Teckning av Gustaf Silfverstråhle, 1806. Från Konstakademien.

 

Läs om Bror Emil Hildebrands sommar på Gustafsberg i de brev han skrev till sin svägerska Ebba Hildebrand (klicka på länken)

 

We can not offer you a translation at the moment, we recommend that you use google translate (https://translate.google.com).
Copy/paste the text into the translation box. 
Sorry for the inconvenience this may have caused you. 

 

           

  Gustafsbergsstiftelsen, Gustafsberg 413, 451 91 Uddevalla  |  +46 (0)522-152 00  |  info@gustafsberg.se