19. Människor i arbete

Baderskor framför Varmbadhuset
Foto: okänd, Från Jacobowsky, Gustafsberg, Sveriges äldsta badort
 

Många människor arbetade på Gustafsberg. Här fanns baderskor, bagare, pumpkarlar, läkare, hushållerskor, lärare, skomakare, skräddare, jordbruksarbetare och skogsvaktare. Deras arbetsdagar var långa.
Några som slet mycket var baderskorna. 1849 var arbetstiden sju dagar i veckan, upp till 15 timmar om dagen.
Läkaren, läraren, skomakaren, rättaren och skräddaren hade egna hus. Övrig personal bodde på gårdar runt omkring eller inne i Uddevalla.

Bagarstugan hörde till det gamla landeriet och uppfördes före 1770. Ett stort murparti i ytterväggen är det som finns kvar idagav det stora spiskomplex som utgjorde hjärtat i Bagarstugan. 
Snickarboden, idag verkstad, har tidigare också varit drängstuga. Huset är delvis från slutet av 1700-talet.
Rättarbostaden är byggd 1814. Här bodde rättaren som ledde jordbruket på gården och delade ut arbetsuppgifter till arbetskarlarna.
Kamrerarbyggnaden är uppförd omkring 1770. Kamreren ansvarade för stiftelsens räkenskaper.
Direktörsvillan byggdes 1913 för Gustafsbergsstiftens förvaltande direktör.

Hushållerskor på Gustafsberg barnhus
Foto: Thure Nilén. Bohusläns museum


Baderska på en av flytbassängerna.
Foto: Okänd, Från Jacobowsky, Gustafsberg, Sveriges äldsta badort

We can not offer you a translation at the moment, we recommend that you use google translate (https://translate.google.com).
Copy/paste the text into the translation box. 
Sorry for the inconvenience this may have caused you. 

 

 

           

  Gustafsbergsstiftelsen, Gustafsberg 413, 451 91 Uddevalla  |  +46 (0)522-152 00  |  info@gustafsberg.se