12. Skvallertorget


Foto: Maria Lundbäck, Bohusläns museum.

Här runt torget hyrde bad- och brunnsgästerna in sig. Torget blev en träffpunkt för umgänge och utbyte av senaste nytt.
Utmed dess västra sida ligger de rödfärgade husen ’Tvåan’ och ’Bikupan’. Bikupan är äldst och hörde ursprungligen till varvet som låg i sluttningen mot vattnet. Från början hade Bikupan två våningar. Den byggdes till på 1820-talet med en våning för att ta emot badgäster. Den lilla farstukvisten med lövsågade detaljer är ett senare tillägg.
Tvåan uppfördes på 1830-talet, även den för att kunna ta emot det ökade antalet badgäster. Än idag kan man hyra in sig för övernattning i det anrika huset.

Villa Fjällstugan på klipphyllan ovanför Skvallertorget, byggdes som en gåva till läkaren Otto Edward Åhlström. Han drev praktik i Uddevalla men gjorde även gratis hembesök hos fattigt folk. Fanns inte pengar till medicin, fick de av doktorn. 
När Åhlström skulle pensioneras 1878 lät hans vänner och patienter i hemlighet bygga Villa Fjällstugan.  Vid en fest i husets salong överlämnades husnyckeln till den helt oförberedde doktorn. Här tillbringade han sedan varje sommar under 20 års tid. 

Dagböcker och brev från badgäster som bott här runt Skvallertorget finns bevarade som kan berätta om badortslivet.
Charlotte Lamberg skrev dagbok under sin vistelse på Gustafsberg, Klicka på länken nedan för att läsa!

Läs rådmansdottern Charlotte Lambergs dagbok från 1824!

Villa Fjällstugan hette förr Åhlströms villa (Husen bytten namn med ägaren, mycket
opraktiskt - numera behåller husen sitt namn vid ägarbyte).
Foto: Robert Lindahl, Bohusläns museum.

Sällskap på Bikupans veranda.
Foto: Maria Lundbäck, Bohusläns museum.


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Teckning av Gustaf Silfverstråle, 1806. Från Konstakademien.

We can not offer you a translation at the moment, we recommend that you use google translate (https://translate.google.com).
Copy/paste the text into the translation box. 
Sorry for the inconvenience this may have caused you. 

           

  Gustafsbergsstiftelsen, Gustafsberg 413, 451 91 Uddevalla  |  +46 (0)522-152 00  |  info@gustafsberg.se