17. Societetshuset


Societetsbal på Gustafsberg 1846. Teckning av John Arsenius.

Societetshuset i parken uppfördes 1837. Barnhusdirektionen upplät mark för stambadgäster som genom ett aktiebolag lät bygga huset. Stilen är enkel och stram och typisk för det tidiga 1800-talet. Framsidans stora öppna veranda är från 1888. I dag används societetshuset till bröllop, fester och konserter.

Så här roade man sig i augusti 1839 enligt brunnsgästen kapten Liljebjörn:
”Vi plägade ett flitigt umgänge med det öfriga badsällskapet, som vanligtvis hvarje afton samlades, antingen på det s.k. Torget, der krans- och bollkastning utöfvades, eller ock i Societetshuset uppe i parken, der det dansades eller musicerades. Något hvar af dem, som voro med, skola väl minnas de muntra galopper som utfördes i den stora salen, under anförande af grefve Pontus Rosen. På hyggliga flickor och fruar var ej någon brist, och der funnos äfven en mängd unga karlar. ”

Oscar II besökte Gustafsberg flera gånger. Sommaren 1895 kom han på besök i samband med invigningen av Uddevalla-Lelångenbanan. Badorten var rikt prydd med flaggor. Vid ingången till parken hade man rest en äreport i grönt med konungens namnchiffer.

 

Kuriosa från Oscar II besök

Onsdagen den 20 juli 1887 gästade Oscar II oväntat Uddevalla och Gustafsberg
Badsocieteten var yr av rojalistisk glädje och champagnekorkarna saluterade oavbrutet majestätet.

 

        Teckning av Gustafsbergeleven Kjell Olsson

 

Det berättas att barnhusets värdinna inte gav sig förrän hon druckit ur samma glas som berörts av de kungliga läpparna.
När kungen och hans sällskap gick, störtade hon fram till bordet med de halvdruckna glasen, men eftersom hon inte kunde exakt säga vilket glas som var kungens, svepte hon i sig alla slattar som fanns och kände sig därvid fullt lycklig över den gnutta kungasmak hon fått i munnen.

 

           

  Gustafsbergsstiftelsen, Gustafsberg 413, 451 91 Uddevalla  |  +46 (0)522-152 00  |  info@gustafsberg.se