6. Sommarhusen

Vy över Gustafsberg, i bakgrunden kan man se villa Syskrinet (tv. av stora eken), som den såg ut innan alla tillbyggnader, och visst ser huset ut som ett litet syskrin? 

 

Många är de sommargäster som återkommer år efter år. Flera av husen har funnits inom samma familj i flera generationer. Även nya sommargäster välkomnas med en öppen famn. Gustafsberg är till för alla.1946 bildades föreningen ”Gustafsbergs vänner”, en sammanslutning av badgäster, sommargäster och andra, som hyste intresse för Gustafsbergs skönhet och traditioner, med dåvarande statsrådet Zetterberg som en av de drivande krafterna. Föreningen finns än idag.

Villa Carolina byggdes 1850 som sommarvilla åt Carl Agrell, borgmästare i Uddevalla, och badläkaren Carl Lönner. Villan är uppbyggd av två identiska lägenheter, varav Agrell ägde den ena och Lönner den andra.  Det sägs att  Carl Lönner sade: ”Får jag inte bygga mig en sommarstuga här på Gustafsberg så slutar jag som badläkare på Gustafsberg”, nog fick läkare Lönner sin vilja igenom. Huset fick namn efter de båda Carl-arna, Villa Carolina.

Skomakarbostaden (på bild med barnen framför) Fanns redan på 1810-talet. De utskjutande knutlådorna skvallrar om att huset är knuttimrat och vart de bärande väggarna finns.  Här bodde barnhuset skomakare. I början av 1900-talet blev huset sommarbostad. 


Foto: Per Gustaf Bergin

Syskrinet, det stora gula huset på höger sida på slänten är byggd cirka 1840 av barnhusets direktion, troligen för att kunna husera det växande antal badgäster som kom på besök. Går man gångvägen utmed huset kan man se pelare med snidade ansikten. Arbetsledaren för en tillbyggnation 1886 var en man med växlande humör. Ansiktena sägs vara nidbilder av honom utförda av snickarna.

Det andra gula huset, Villa Novilla blev 1874 flyttad till sin nuvarande plats från Kungsgatan 26 inne i Uddevalla.

Villa Klippan, det bruna huset på vänster sida om slänten var ett av de första industriellt tillverkade husen. Tillverkad i Göteborg och fraktad med numrerade plankor till Gustafsberg, Huset uppfördes sedan på det som då kallades den Bergenfeldtska tomten på Gustafsbergsstiftelsens mark år 1885. Från början var huset en sommarbostad.
Namnet på huset kan ha kommit från den klippa som finns på tomten men också från Klippans pappersbruk där Olivia Kullman, husets första ägare, var delägare. Huset uppfördes i det som kallades för schweizerstil och den för tiden typiska bruna färgen som dock var något ljusare än idag. Idag är huset året runt bostad.  

 

Kvinna blickar ut över Gustafsberg från sin verandra på huset Klippan, årtal 1900.
Foto: Per Gustaf Bergin

 

 

 

 

 


De snidade ansiktena på Villa Syskrinet.
Foto: Nathalie Kereki Bohlin

 

 

We can not offer you a translation at the moment, we recommend that you use google translate (https://translate.google.com).
Copy/paste the text into the translation box. 
Sorry for the inconvenience this may have caused you. 

           

  Gustafsbergsstiftelsen, Gustafsberg 413, 451 91 Uddevalla  |  +46 (0)522-152 00  |  info@gustafsberg.se