Välkommen till Gustafsberg

Sveriges äldsta badort och första internatskola

Akvarell av Ervig Hernqvist (1841). Ervig var en fd. Gustafsbergs elev.

Uddevallasonen Anders Knape Hanson köpte 1766 landeriet Baggetofta här söder om staden. År 1772 inrättade han och hans hustru Catharina Hegardt en stiftelse. Syftet var att skapa hem och skolgång för studiebegåvade och behövande pojkar från Bohuslän.  Makarna Knape var själva barnlösa och mycket förmögna. En förmögenhet som Anders Knape byggt upp genom handel och sjöfart.

När Gustaf III godkänt Knapes stiftelse 1774 ändrades namnet från Baggetofta till Gustafsberg. Internatskolan startade 1776 och fick namnet Gustafsbergs barnhusinrättning. 
Skolan var i bruk fram till 1924. Efter 35 års uppehåll öppnades 1949 ett skolhem för pojkar som studerade i Uddevalla och bodde på Gustafsberg. Exakt 200 år efter att Anders Knape Hansson startat barnhuset stängdes skolhemmet år 1976.
Nu tillvaratas donators vilja att "främja ungdomars utbildning och fostran" genom att Gustafsbergsstiftelsen ger stipendier till studiebegåvade pojkar och flickor.  

I slutet av 1600-talet hade det blivit modernt att dricka brunn, att under ordnade former inta mineralhaltigt källvatten från så kallade surbrunnar. På landeriet Baggetofta fanns en hälsokälla och 1729 fick läkaren Jacob Boëthius i Göteborg i uppdrag att undersöka vattenkvalitén. Han fann den alldeles utmärkt med många nyttiga mineraler.

Brunnsdrickande tillsammans med bad i olika former blev vanligt under 1700- och 1800-talen. Gustafsbergs läge vid saltvatten omgivet av berg och lummig grönska, gjorde platsen populär. Här badade man tidigt i havsvatten från flottar i viken och Gustafsberg kan därmed betraktas som Sveriges första badort.

Det riktiga uppsvinget för Gustafsberg inleddes när Gustav IV Adolf och drottning Fredrika lät sin sjuklige son kronprins Gustav bada här i juni 1804. Prinsen piggnade till efter de salta baden och människor strömmade hit.

Barnhusdirektionen tog vara på intresset och 1814 byggdes två varmbadhus. Stora varmbadhuset var lite elegantare och det Lilla varmbadhuset (Sjöstugan) vid ångbåtsbryggan   var fattigbadhus.

I samband med att de båda badhusen stod färdiga fick Gustafsberg återigen kungligt besök. Nu var det Karl XIII och hans gemål Hedvig Elisabet Charlotta tillsammans med Sveriges nyvalde kronprins Karl Johan. Drottningen ägnade sex sommarveckor åt nyttiga bad. Kungen och kronprinsen drog iväg på fälttåg mot Norge som resulterade i unionen mellan Sverige och Norge som varade fram till 1905.

På 1830-talet var Gustafsberg badorten som alla ville resa till. En rad av dåtidens kändisar såsom Fredrika Bremer, Esaias Tegnér, Malla Silfverstolpe, August Blanche, Lars Johan Hierta och Erik Gustaf Geijer skrev in sig i gästboken.

Badbiljett från 1815.

 

Förutom brunnsdrickning och hälsosamma bad fördrevs dagarna med promenader och samtal. På kvällarna roade sig brunnsgästerna med musiksoaréer, teateruppträdanden och baler i societetssalongen.

Badgästlivet ändrade karaktär under andra hälften av 1800-talet och blev mer sommarnöje för en medelklasspublik. Nya kommunikationer, som Uddevalla-Herrljungabanan, underlättade tillgängligheten. I början av 1900-talet blev vistelsen här mer sportbetonad med segelregattor och bad direkt i de salta böljorna.

På Gustafsberg kan du bo, äta, promenera, uppleva eller bara vara …

Gustafsberg kan du besöka året runt, dess skönhet växlar med årstiderna.
På området, som är av kulturhistoriskt riksintresse, finns många vackra byggnader, varav 26 är byggnadsminnen. 
Flera av Gustafsbergshusen byggdes som gästhus för de celebra sommargästerna. Även du är välkommen att bo hos oss och känna historiens vingslag!
Bokar gör du på gustafsberg.se

På området finner du informationsskyltar där du kan ta del av Gustafsbergs många berättelser. Du ser på kartan var du hittar dem. Informationen finns även på vår hemsida.
Ta också en stärkande promenad på de stigar som finns i naturreservatet. Tag ett varmt bad på sommaren, ät en glass - eller två! Bada kallt vid Sörkullens vinterbad och värm dig med en lunch på Gustafsbergs matställen.

Hälsokällan är tillgänglig vid vissa tillfällen, passa då på att dricka brunn och bli delaktig i en 300-årig tradition.

 

 

 

Teckning över Gustafsberg, gjord av Gustaf Silfverstråhle, 1806.

We can not offer you a translation at the moment, we recommend that you use google translate (https://translate.google.com).
Copy/paste the text into the translation box.
Sorry for the inconvenience this may have caused you. 

           

  Gustafsbergsstiftelsen, Gustafsberg 413, 451 91 Uddevalla  |  +46 (0)522-152 00  |  info@gustafsberg.se