Gustafsbergsstiftelsen

Anders Knape var den förste förvaltande direktören för Gustafsbergsstiftelsen. Även i nutid leds verksamheten av en direktör tillsammans med en styrelse med nio ledamöter. Dessa väljs av Uddevalla kommunfullmäktige. När en ny direktör ska väljas, görs detta av styrelsen.

Enligt paret Knapes donation till Gustafsbergsstiftelsen är dess ändamål att "främja fostran, utbildning och vård av barn och ungdomar från landskapet Bohuslän". Och det är fortfarande stiftelsens viktigaste uppgift. Numera sker detta genom att stipendier delas ut varje år i form av ekonomiskt bidrag till ungdomar som studerar vid högskolor och universitet i Sverige eller utomlands. För mer information och ansökningsblankett, klicka på Stipendier i vänsterspalten.

Hela Gustafsberg utsågs till naturvårdsområde 1980, och 26 av husen byggnadsminnesförklarades 1986. Året efter, 1987, förklarades både byggnader och mark som riksintresse. Det ska förhindra exploatering och rivning av husen. Området ska bevaras som det en gång var och enligt Knapes tydliga donationsbrev. Dock inte genom att låta allt stå stilla, utan området och byggnaderna ska användas och komma till nytta.

Gustafsbergsstiftelsen bedriver hotell– och vandrarhemsverksamhet under juni, juli och augusti varje år.

           

  Gustafsbergsstiftelsen, Gustafsberg 413, 451 91 Uddevalla  |  +46 (0)522-152 00  |  info@gustafsberg.se