Annexet är vårt vandrarhem som är öppet året runt, där finns fem dubbelrum. Bokas via mejl info@gustafsberg.se eller telefon 0522-152 000522-152 00.

Fest eller bröllop till sommaren? Det finns fortfarande lediga datum i Gustafsbergs fina Societetshus. Läs mer på http://www.gustafsberg.se/broellop-and-konferens/.

 


Gustafsbergsstiftelsen, Gustafsberg 413, 451 91 Uddevalla  |  0522-152 00  |  info@gustafsberg.se