Gustafsbergs Badhotell & Vandrarhem drivs av den stiftelse som Anders Knape Hansson grundade. 1876 fick han en staty rest över sig utanför det skolhus som fanns då, men som senare brann ner. Det som ses på bilden är det som finns idag och som byggdes 1897.

Stiftelsen och barnhuset

Uddevallasonen Anders Knape Hansson köpte 1766 Gustafsberg och grundade här Sveriges första internatskola. Något som ännu i vår tid spelar en avgörande roll för Gustafsbergsstiftelsens verksamhet.

År 1772 inrättade Anders Knape och hans hustru Katarina Hegardt genom ett testamente, en stiftelse. Syftet var att skapa hem och skolgång för studiebegåvade och behövande pojkar från Bohuslän.  Makarna Knape var själva barnlösa och synnerligen förmögna. En förmögenhet som Knape själv byggt upp från ingenting.

Den tidigt faderlöse Anders Knape gick i unga år till sjöss och återvände senare till hemstaden som en välbärgad man. Han var en driftig person och startade sillsalteri, skeppsbygge och bedrev handel. Förutom Gustafsberg ägde han bland annat Gullmarsbergs säteri med underliggande gårdar och nio fartyg.

När kung Gustaf III gav klartecken till Knapes stiftelse 1774 ändrades också ortens namn från Baggetofta och skolans benämning blev Gustafsbergs barnhusinrättning. Anders Knape Hansson tog själv plats i direktörsstolen.

Paret Knape hade varit mycket tydliga med bestämmelserna, både beträffande stiftelsen och barnhuset, när de skrev sitt testamente. Det har förvisso reviderats några gånger genom åren, men en hel del av det som nedtecknades för över 248 år sedan måste även i nutid beaktas.

Det var endast pojkar som kom ifråga för att få bo och studera vid Gustafsberg, men även flickor kunde få ekonomiskt stöd. Målet, efter ungefär sex års inackorderingsliv och studier för de bohuslänska gossarna, var att skapa dugliga yrkesmänniskor. Vid avslutad skolgång väntade en tjänstgöring för dem - oftast en lärlingsplats - och pojkarna försågs med bibel, fickpengar och ett ombyte kläder.

Gustafsbergsskolan var speciell på flera sätt genom att arbetet genomsyrades av en pedagogik vi kan relatera till även idag. Pojkarna studerade ämnen som slöjd, musik och språk. Något som var mycket ovanligt på den tiden.

Skolan lades ner 1924, men 1949 öppnades istället ett skolhem för 30 pojkar, som studerade i Uddevalla och bodde på Gustafsberg. Exakt 200 år efter att Anders Knape Hansson startat barnhuset stängdes skolhemmet år 1976.

Från det året tillvaratas donatorns intressen att "främja ungdomars utbildning och fostran" genom stipendieutdelningar. För närvarande delar Gustafsbergsstiftelsen ut 300 000 kronor varje år till 15 stipendiater. Mer om det finns att läsa under rubriken Stipendier.

           

  Gustafsbergsstiftelsen, Gustafsberg 413, 451 91 Uddevalla  |  +46 (0)522-152 00  |  info@gustafsberg.se