16. Grevegården


Ett äldre par sitter på en bänk framför huset Grevegården, bakom huset skymtas en tvättlina.
Foto: Maria Lundbäck, Bohusläns museum.

1826 anhöll grevarna Piper och Lagerberg och kommerserådet Zenius tillstånd hos Gustafsbergs barnhusdirektion om att få uppföra en sommarvilla om sex rum. Direktionen beviljade detta och upplät marken mot en årlig avgift på 2 riksdaler banco. 1827 var den så kallade ’Grevegården’ inflyttningsklar.
Grevegården var länge den enda privatvillan på Gustafsberg. Senare uppfördes andra privatägda hus, men flertalet sommarhus ägs av stiftelsen.

Badgästerna krävde alltmer aktiviteter och år 1906 anlades en tennisplan i parken nedanför Grevegården. Under årens lopp har många tennistävlingar genomförts här. Numera finns det en bouleplan på samma plats.
1946 bildades Föreningen Gustafsbergs vänner med statsrådet Herman Zetterberg som en av de drivande krafterna. Vännerna är aktiva än idag och är en sammanslutning av badgäster, sommargäster och andra med intresse för Gustafsberg.

 

Del av protokoll från 29 juli1826 där barnhusdirektionen tar beslut om Grevegården.
(Klicka på bilden för läsa den handskrivna texten)

"Till Directionen af Gustafsberg Barnhus inrättning! Hos directionen anhålla undertecknade om benäget tillstånd,
att vid Gustafsberg i den vid Parken Södra ända belägna skogsbacke, få i 49 eller minst 25 års tid begagna en
plats af 64 alnar längd och 32 alnar bredd till uppbyggnad af boningshus”…


Tennisplanen är ett minne blott men användes flitigt förr i tiden.
Foto: Arne Andersson, Bohusläns musum

Barn som spelar tennis i parken.
Foto: okänd, Bohusläns museum
 

 We can not offer you a translation at the moment, we recommend that you use google translate (https://translate.google.com).
Copy/paste the text into the translation box. 
Sorry for the inconvenience this may have caused you. 

           

  Gustafsbergsstiftelsen, Gustafsberg 413, 451 91 Uddevalla  |  +46 (0)522-152 00  |  info@gustafsberg.se